Συχνές Ερωτήσεις Έχετε ερωτήσεις; Έχουμε τις απαντήσεις.

Θα Τα Καταφέρω;


Τρόπος βαθμολόγησης

Στα Βρετανικά πανεπιστήμια οι σπουδές έχουν πρακτικό προσανατολισμό, αυτό σημαίνει ότι εκτός από τις εξετάσεις που είναι ένα μόνο κομμάτι της αξιολόγησης υπάρχουν πολλές εργασίες παρουσιάσεις και εργαστήρια που παίζουν ρόλο στην τελική βαθμολογία. Ο βαθμός που θα πάρετε στο τέλος του εξαμήνου αντιπροσωπεύει την την γενική παρουσία του φοιτητή και όχι την απόδοση στις γραπτές εξετάσεις μιας μέρας.


Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική;

Συνήθως όχι, αλλά παρόλο που ο καθηγητής δεν μετρά τις απουσίες για την πρόοδο, μετράει τις παρουσίες και αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο σε περίπτωση που κάποιος επιμελής φοιτητής βρεθεί σε “δύσκολη στιγμή”. Τα εργαστήρια είναι υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση ενώ εάν απουσιάσετε αδικαιολόγητα από τρία ή παραπάνω συνεχόμενα μαθήματα το πανεπιστήμιο θα σας αναζητήσει.


Οι καθηγητές είναι προσιτοί;

Στα Βρετανικά πανεπιστήμια ο καθηγητής έχει προσωπική σχέση με τον φοιτητή, των συναντά μετά το τέλος της παράδοσης στα σεμινάρια αλλά και στο γραφείο του σε προκαθορισμένες ώρες για να του λύσει τις απορίες αλλά και να τον βοηθήσει με τις εργασίες.


Πόσο εύκολες είναι οι εξετάσεις;

Παρόλο που το εύκολο και το δύσκολο είναι κάτι σχετικό, είναι σίγουρο πως ένας επιμελής φοιτητής δεν χρειάζεται την βοήθεια της τύχης ούτε εξοντωτικό διάβασμα για να περάσει τις εξετάσεις.


Οι σπουδές στα Βρετανικά Πανεπιστήμια είναι πανεύκολες! Μύθος η Πραγματικότητα;

Ο μύθος αυτός, γιατί για μύθο πρόκειται, έχει οδηγήσει πολλούς φοιτητές στην αποτυχία. Μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας να δείχνει εύκολο επειδή απουσιάζει η έννοια της “παπαγαλίας” αλλά στη πραγματικότητα είναι ποιο απαιτητικό επειδή απαιτεί παρουσία συμμετοχή. Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια έχουν συνδέσει την αγορά εργασίας με τις σπουδές και προσπαθούν να προσομοιάσουν τις συνθήκες εργασίας έτσι ώστε ο απόφοιτος να έχει άμεση μετάβαση στην αγορά εργασίας.

Οι σπουδές δεν είναι δύσκολες, χρειάζεται προσοχή, σοβαρότητα και επιμέλεια για να επιτύχει κανείς όπως και στην αγορά εργασίας αργότερα.